Ø. Brønderslev Kirke

Table of Contents

oeb-kirke.dk

Ø. Brønderslev Kirke

03c1457s.jpg

Præstens farvel – og tusind tak!

Præstegården er præget af opbrudsstemning. Der ryddes op og ud. Som flyttedagen nærmer sig, vokser antallet af nødvendige flyttekasser. Og midt i dette virvar går tankerne helt naturligt deres egne veje. Minder fra de sidste år melder sig ofte og af sig selv.

Da vores lille familie flyttede ind i præstegården en decemberdag i 2008, kunne alle vores ting og alle vores møbler stå i stuen (nu er det selvfølgelig en ret stor stue– men alligevel!). Siden da har vi fået et medlem mere i familien, og både værelser og skabe er efterhånden blevet fyldt op, og det er svært at undgå at tænke, at det da er mærkeligt, som man får samlet til huse. Men de mange flyttekasser er jo også et udtryk for den tid, vi nu har haft vores liv her i præstegården. Og det er vel derfor, at flytterodet bringer så mange minder frem og fylder tankerne med alt det, vi har oplevet her. Og det har været nogle dejlige år for os. Børnene har haft en vigtig del af deres barndom her. Og derfor er jeg også sikker på, at vi altid vil bære tiden her i præstegården med os – og tænke tilbage på den med glæde og taknemlighed.

Det er noget af et skifte, vores familie nu står overfor. Jeg har søgt og fået stilling som sognepræst ved Sankt Markus kirke i Aalborg, hvor jeg skal tiltræde den 15. juni. Det er et stort bysogn, og der venter mig et arbejdsliv, der er noget anderledes end det, jeg har haft her i sognene. Og selvfølgelig glæder jeg mig til de nye udfordringer!

Alligevel er det med en hel del vemod, at min familie og jeg nu må sige farvel til Øster Brønderslev og Hallund. Vemodet kommer naturligvis af, at det har været 8 dejlige år for os.

Derfor er der også meget, jeg gerne vil takke for! Da vi kom hertil, fik vi en god og varm velkomst, og alle de mennesker, vi har haft med at gøre, har gjort deres til, at vi skulle føle os velkomne og falde godt til. Det har været en stor glæde at arbejde sammen med menighedsrådene her i sognene, med medarbejderne ved kirkerne og med korene. Jeg synes, at der har været en god og bred opbakning om de kirkelige aktiviteter. Jeg har været meget glad for samarbejdet med både Elmehøj, borger- og idrætsforeningerne, skolen, spejderne, Samlingshuset og Lokalbladet. Og så har jeg fundet det dybt meningsfuldt at få lov til at have med alle de mennesker at gøre, som er kommet i kirken til såvel glædelige begivenheder som sørgelige – og selvfølgelig til de helt almindelige søndagsgudstjenester. Alt dette vil jeg gerne sige tak for. Tak for al den tillid, der er blevet vist mig!

I ønskes alt godt!

Rune Nørager Christensen

Kontakt i vakanceperioden

Fra den 15. juni og indtil en ny præst er ansat, er det aftalt, at alle henvendelser vedr. personregistrering og kirkebogsføring rettes til kirkekontoret i Brønderslev:

Brønderslev Kirkekontor
Bredgade 104
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 82 07 13
Mail: kirkekontoret@broenderslevkirke.dk
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.30 - samt torsdag kl. 16.00-18.00.

Øvrige henvendelser rettes til:

Sognepræst
Ole Skov Thomsen
Bredkærsvej 22, Klokkerholm
9320 Hjallerup
Tlf.: 98284056
Mail: oth@km.dk
Træffes hverdage undtagen mandag

Istandsættelse færdig

Den 17. april tog vi Øster Brønderslev kirke i brug igen efter istandsættelsen. Det var en festlig dag, og ingen kan vist være uenig i, at kirken nu fremstår meget flot.

genaabningAfOebKirke-20160417.jpg
Genåbning af kirken

Forårskoncert Tirsdag den 10. maj var der forårskoncert i Øster Brønderslev kirke. Med deres smukke sang gjorde både børne- og voksenkoret deres til, at vi kunne gå hjem fra koncerten i forårsstemning.

foraarskoncert_2016_v_korene.jpg
Forårskoncert v. korene

Pouls 40 års jubilæum Rigtig mange mødte op for at være med til at fejre 40-års jubilaren Poul Kristiansen søndag den 15. maj. Efter gudstjenesten blev Poul fejret i Samlingshuset, hvor menighedsrådet bød på frokost. Nogle af Pouls nærmeste havde arrangeret, at Jerslev Byorkester kom og spillede, og jubilaren selv sang sammen med orkestret.

PoulsJubil1.jpg
Pouls 40 års jubilæum

PoulsJubil2.jpg
Pouls 40 års jubilæum

PoulsJubil3.jpg
Pouls 40 års jubilæum

Få besøg af præsten

Jeg bliver glad for en henvendelse, hvis man ønsker, eller ved om en der ønsker, en samtale.

Rune Nørager Christensen

Det sker

Ovenfor vises alle arrangementer. - På tvers af alle kalendre.

For at se de enkelte kalendre - vælg den aktuelle gruppe i menuen.

Du kan inkludere de kalendre du ønsker i din egen kalender på forskellige måder se her.

Efter nogle gudstjenester står der Kirkekaffe - se mere under Kirkekaffe.

Kirken

Efter nogle gudstjenester står der Kirkekaffe - se mere under Kirkekaffe.

Minikonfirmander

Der er meget stor opbakning til minikonfirmand-forberedelsen i Ø. Brønderslev og Hallund sogne, og det er vi naturligvis glade for i menighedsrådene. Tilslutningen til forberedelsen er faktisk blevet så stor, at det ikke længere er muligt at have en hel årgang ad gangen. Derfor er det sådan, at den ene klasse på en årgang vil få tilbuddet om at følge forberedelsen i foråret, mens årgangens anden klasse vil få tilbuddet i efteråret.

På menighedsrådenes vegne

Rune Nørager Christensen

Musikalsk legestue

Alle børn fra 1-3 år inviteres til musikalsk legestue i kirken sammen med deres dagplejere, forældre og /eller bedsteforældre.

Vi synger, spiller og leger i ca 45 min.

Vi starter i september. Hold øje med dato og tidspunkt i oplandsavisen.

Har du spørgsmål så ring til mig, organisten.

Børnekor

Koret er for drenge og piger i 2.-6. klasse.

Det er gratis musikundervisning.

Du får 50 kr. for hver gang vi synger i kirken.

Vi synger salmer og sange, vi danser, lærer om noder og rytmer og hygger os. Vi skal også til stævner og møde andre børnekor.

Børnekoret øver hver tirsdag fra kl. 1515 til 1615. Vi starter med lidt at spise og drikke og arbejder så koncentreret de næste ca. 45 min.

Har du lyst til at synge i kor eller måske bare prøve det så ring til mig, organisten.

Vi starter igen d. 13.9. i samlingshuset.

Mvh Inger (organisten).

hoestgudstj2014-bkor.jpg
Børnekoret ved høstgudstjenesten

Til kordeltagere og forældre

I kalenderen nedenfor opdaterer jeg med info i forbindelse med øvning og arrangementer vi skal deltage i.

Det vil være en fordel at tilføje kalenderen til din egen kalender, så du let får adgang til oplysningerne.

Konfirmander

 • Næste års konfirmander

  De børn, der nu går i 6. klasse på Øster Brønderslev Centralskole, vil i løbet af sommeren modtage et brev med information og invitation til konfirmandindskrivning. Hvis man bor her i sognene, men ikke går på Øster Brønderslev skole, vil man ikke automatisk modtage en invitation, og jeg vil derfor bede om, at man kontakter mig, hvis man ønsker at følge forberedelsen her i Øster Brønderslev.

 • Kommende konfirmationsdatoer
  • 2016: Ø. Brønderslev d. 24.4. og Hallund d. 1.5.
  • 2017: Hallund d. 30.4. og Ø. Brønderslev d. 7.5.
  • 2018: Ø. Brønderslev d. 29.4. og Hallund d. 6.5.
  • 2019: Hallund d. 28.4. og Ø. Brønderslev d. 5.5.
 • Efterfølgende konfirmationsdatoer

  Som det vil være de fleste bekendt, er 7.-klasserne fra Øster Brønderslev Centralskole flyttet ind til Søndergades Skole. Det betyder blandt andet, at Blå Mandag skal koordineres med de elever, der skal konfirmeres i Brønderslev. Søndergades Skoles "Brønderslev-konfirmander" bliver, som det er nu, konfirmeret den anden søndag i maj, mens vore konfirmationer ligger sidste søndag i april og første søndag i maj. I Brønderslev har man besluttet at flytte konfirmationsdagen fra anden søndag i maj til sidste søndag i april (denne ændring træder i kraft i 2015). Det betyder altså, at der for vore konfirmander (fra 2015) højest vil være 1 uge mellem konfirmationen og Blå Mandag. På den baggrund finder vi i menighedsrådene, at der ikke for indeværende er grund til at ændre på vore konfirmationsdage.

  Ingen kender naturligvis fremtiden, og det kan selvsagt blive nødvendigt at ændre datoerne senere hen. En evt. ændring vil dog blive varslet 3 år i forvejen.

Sognemøder

På Elmehøj

Voksenkor

Koret øver hver tirsdag kl. 1900-2100 i samlingshuset.

Koret optræder ca. 8 gange i løbet af året.

Vi vil meget gerne have nye medlemmer, så hold dig ikke tilbage. Hvis du skulle have lyst til at synge i kor, så ring til mig og hør nærmere.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er rigtigt sjovt og hyggeligt at synge i koret. Har du bare lidt lyst til at synge så prøv at være med. Det er helt uforpligtigende, og du får chancen for at udvikle din stemme, lære nye sange og salmer, møde nye mennesker og sidst men ikke mindst hygge dig sammen med andre, som også nyder at synge.

Vi starter op igen d. 13.9.

Nyt

Voksenkoret deltog i et af FUKs stævner i Jerslev Kirke. Det var en dejlig dag med sange og tekster af Arne Andreasen arrangeret af Joachim Hejslet. Arne Andreasen er til daglig lærer ved Haslev udvidede højskole og Joachim Hejslet er komponist og producer. Vi havde en super dag med masser af skøn musik.

Mvh Inger (organisten).

hoestgudstj2014-vkor.jpg
Koret ved høstgudstjenesten

Til kordeltagere

I kalenderen nedenfor opdaterer jeg med info i forbindelse med øvning og arrangementer vi skal deltage i.

Det vil være en fordel at tilføje kalenderen til din egen kalender, så du let får adgang til oplysningerne.

Menighedsrådet

Offentlige menighedsrådsmøder:

Interesserede kan henvende sig til menighedsrådsformanden eller til sognepræsten for nærmere oplysninger.

Kirkekaffe

Vi danskere drikker store mængder kaffe. Og grunden til det er nok ikke, at vi er specielt sløve eller søvnige. Grunden er nok snarere, at vi godt kan lide at hygge os – og gerne sammen med andre. I hvert fald vil de fleste vil sikkert være enige i, at det er hyggeligt at tale sammen over en kop kaffe. Derfor vil Øster Brønderslev menighedsråd fremover – ca. en gang om måneden – byde på en kop kaffe og en småkage i kirken efter en af de tidlige gudstjenester. På den måde håber vi at skabe rammerne for en hyggelig snak efter gudstjenesten. Det vil fremgå af gudstjenestelisten, efter hvilke gudstjenester der er kaffe.

Kirkehøjskole

Arrangementerne foregår på torsdage og finder sted i Sognegården i Jetsmark og er arrangeret af ”Kirkehøjskolen i Vendsyssel”.

Programmer med mere udførlige oplysninger kan fås i den lokale kirke og sognegård.

Det er fortsat meget billigt at deltage i alt dette.

Betaling for hele møderækken er 200 kr., for enkelte aftener 60 kr.

Priserne inkluderer kaffebord.

Alle er velkomne. Vel mødt.

Bestyrelsen, ”Kirkehøjskolen i Vendsyssel”.

Kalenderadgang

Alternative kalenderadgange

Se noter om de enkelte kalendre der hvor de kan ses her på siden under Det sker.

Kirken: XML, ICAL, HTML

Sognemøder: XML, ICAL, HTML

På Elmehøj: XML, ICAL, HTML

Menighedsråd: XML, ICAL, HTML

Kirkehøjskole: XML, ICAL, HTML

Børnekor - info til deltagere og forældre: XML, ICAL, HTML

Voksenkor - info til deltagere: XML, ICAL, HTML

Kirken

Kirken er beliggende midt i Øster Brønderslev.

Ø. Brønderslev Kirke
Elmevej 72-78
Ø. Brønderslev
9700 Brønderslev

Kort:

Kirken er et gammelt hus

f35641ea3f.jpg
Våbenhuset m. is på vinduet

Ø. Brønderslev kirke er en romansk kirke. Billeder fra kirken og kirkens historie kan ses på Aalborg Stifts hjemmeside her (dog ikke lige nu, da billederne trænger til en udskiftning jfr. stiftets webmaster).

Istandsættelse 2015/16

Øster Brønderslev kirke står for at skulle istandsættes. Sidste gang kirken blev gennemgribende istandsat var i 1960-61, hvor gulvet blev nylagt, kirken blev kalket indvendigt og de oprindelige kirkebænke blev skiftet ud med dem, vi nu har.

Kirkens nuværende oliefyrsbaserede varmesystem er utidssvarende såvel komfort- som energimæssigt. Derfor har menighedsrådet længe haft et nyt, fjernvarmebaseret varmeanlæg på ønskesedlen sammen med anden istandsættelse hos provstiudvalget, som nu har givet grønt lys for en snarlig løsning.

Nu er det så tid til en ny (og meget tiltrængt) istandsættelse! Kirken skal kalkes indvendig, loftet skal repareres og isoleres, bænkene skal eftergås og repareres, og så skal kirken have nyt varmesystem. Det eksisterende oliefyrsbaserede system er både nedslidt, uøkonomisk og ineffektivt. Det nye system bliver fjernvarmebaseret, og udover at være langt mere økonomisk og effektivt, vil det også resultere i en mere behagelig opvarmning, da varmekilderne vil være placeret, hvor der er behov for dem - primært under bænkene.

Projektet er nu klar til at arbejdet kan påbegyndes, og kirken lukker fra og med d. 12.10, og vi regner med at åbne den igen midt i april.

Kirken vil naturligvis ikke kunne benyttes under istandsættelsen. Alle gudstjenester og kirkelige handlinger vil derfor finde sted i Hallund kirke i denne periode.

Der indsættes fast kirkebil fra Øster Brønderslev til Hallund kirke til samtlige søn- og helligdags-gudstjenester under istandsættelsen.

Kirkebilen vil køre fra Øster Brønderslev kirke til Hallund kirke med afgang fra Øster Brønderslev kirke 15 minutter før gudstjenesten i Hallund begynder. Det er gratis at benytte kirkebilen.

Se billeder fra istandsættelsen her.

Vision og mål

Visioner og mål for Øster Brønderslev sogn

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognet tager derfor udgangspunkt i folkekirkens mission, nemlig at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

 • Gudstjeneste
 • Undervisning
 • Diakoni

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

 • Kirkegårdsdrift
 • Forvaltning af kultur

Vision og mål for hvert hovedområde

 • Gudstjeneste

  Vision:

  • At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjenester

  Mål:

  • At der gives anledninger til at gå i kirke
  • At der udover de almindelige søndagsgudstjenester holdes andre former for gudstjenester
 • Undervisning

  Vision:

  • At børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn

  Mål:

  • At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via minikonfirmandundervisning
  • At der tilbydes konfirmandundervisning med plads til ud af sognet arrangementer
  • At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem foredrag
 • Diakoni

  Vision:

  • At menighedsrådet kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet

  Mål:

  • At der er aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenester og arrangementer
  • At der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter og foredrag
  • At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer

Kirkegården

03c1469s.jpg
Kirkegården

Fortegnelse over begravede

Slægtshistorisk forening for Brønderslev-egnen har en fortegnelse over begravede på Ø. Brønderslev kirkegaard her.

Kontakt

Afhængig af hvad det drejer sig om skal du kontakte graveren eller kirkeværgen.

Kontakt graver Charlotte Kristiansen, tlf.: 30 57 12 76 vedrørende:

 • Ledige gravsteder
 • Beplantning
 • Vejledning mht. sten
 • Vedligeholdelse for 1 år

Kontakt kirkeværge Jørgen Thomsen tlf.: 98 95 62 37 vedrørende:

 • Gravstedsbrev
 • Adresseændring (indehavere)
 • Flerårige vedligeholdelsesaftaler (legat-aftaler)

Husk

 • Fornyelse af vedligeholdelsesaftaler m.v.

  Husk at det er din opgave som pårørende at kontakte os ved udløb mhp. fornyelse. Selvom vi ofte har forsøgt at finde frem til gravstedsindehavere, er det indehaverens pligt at vi har indehavers adresse.

 • Er du flyttet … og indehaver af et gravsted

  Husk at vi har brug for adresser på indehavere af gravsteder på kirkegården. Vi ønsker at have indehavers adresse således at vi kan få kontakte indehaver f. eks. når gravstedet udløber, pt. forsøger vi at kontakte indehavere inden vi sløjfer et gravsted ved dets udløb. Vi ønsker også din/jeres adresser, selvom du/I regner med at lade gravstedet blive sløjfet for udløb, for vi forsøger at få fat i indehavere eller pårørende inden vi sløjfer et gravsted.

  Husk dog at det er indehavers ansvar, så det er ikke givet at vi vil kontakte indehavere i fremtiden.

  Såfremt indehaver kan være svær at få fat i af den ene eller anden grund, vil vi gerne have kontaktoplysninger på øvrige pårørende.

  Derfor hvis du er flyttet - så vil vi meget gerne have besked, vi får ikke automatisk besked.

  Hvis indehaveren af et gravsted er død - så har vi brug for at der er en anden pårørende der bliver indehaver af gravstedet.

Efterlysninger

Hvis du er indehaver eller iøvrigt pårørende til et gravsted som snart udløber, bedes du henvende dig til graveren snarest på tlf.: 30 57 12 76 eller kirkeværgen på kirkevaerge@oeb-kirke.dk, idet vi derved sparer en hel del ressourcer på at finde frem til dig, med risiko for at vi ikke kan finde dig.

Vi ønsker meget at du henvender dig, eller får indehaver til at henvende sig, uanset om gravstedet ønskes bibeholdt eller ej - for at vi ikke skal bruge ressourcer på det.

Sidst på året kommer der nærmere info om gravsteder som snart udløber.

Gravsteder der snart udløber er typisk de gravsteder, hvor den seneste er begravet i for 20 år siden (1992), eller urne der er nedsat i for 10 år siden (2002).

Regler

For Ø. Brønderslev Kirkegård er der en kirkgårdsvedtægt Kirkegårdsvedtægten pr. 1.1.2010.

Priser

Priser for 2013 kan ses her.

Priser for 2014 kan ses her.

Priser for 2015 kan ses her.

Store gravsteder

 • Formindske store gravsteder

  Hvis du/I er indehaver af et stort gravsted, kan det oftest lade sig gøre at formindske gravstedet, når fredningstiden er udløbet for de pladser som vil komme til at ligge udenfor det nye og mindre gravsted.

  Typisk er det "dybe" gravsteder - hvor der er plads til kiste tæt på gangen, og længere væk fra gangen. Disse gravsteder kan formindskes, således at der kun er pladserne tættest på gangen.

  Brede gravsteder vil også kunne deles op.

  Såfremt det har din/jeres interesse, forhør da gerne graveren eller kirkeværgen.

Kontakt

Kirken

Kirken er beliggende midt i Øster Brønderslev.

Ø. Brønderslev Kirke
Elmevej 72-78
Ø. Brønderslev
9700 Brønderslev

Kort:

Ansatte

Kirkens ansatte har fridag mandag.

 • Præst

  Rune Nørager Christensen
  Elmevej 85
  Ø. Brønderslev
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 98 81 10 25
  Fax: 98 81 15 25
  rnc@km.dk

 • Organist

  Inger M. Hansen
  Merkurvej 4
  9200 Aalborg SV
  Tlf.: 60 60 23 61
  inger1955@gmail.com

 • Kirkesanger

  Poul Kristiansen
  Danserhøj 33
  Ø. Brønderslev
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 29 63 29 81

 • Graver

  Charlotte Kristensen
  Skovparken 3
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 30 57 12 76
  graver@oeb-kirke.dk

Menighedsrådet

Ud over menighedsrådets valgte medlemmer er præsten også med i menighedsrådet.

 • Formand og kontaktperson

  Pia Christensen
  Dannevirkevej 3
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 98 81 13 52
  formand@oeb-kirke.dk

 • Næstformand

  Anna Birgitte Vestergård Thing
  Hvilshøjvej 246
  Hvilshøj
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 98 81 10 31
  nformand@oeb-kirke.dk

 • Kirkeværge

  Jørgen Thomsen
  Danserhøj 34
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 98 95 62 37
  kirkevaerge@oeb-kirke.dk

 • Kasserer

  Johanne Dahl Kristensen
  Hallundvej 96
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 98 81 14 88
  kasserer@oeb-kirke.dk

 • Menig

  Anette Vest
  Elmevej 21
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 98 81 11 04

 • Menig

  Susanne Kirketerp Pedersen
  Stubdrupvej 111
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 98 80 01 02

 • Udvalg

  Aktivitetsudvalg:

  • Anette Vest
  • Anna Birgitte Thing
  • Susanne Pedersen
  • Nogle fra Hallund
  • Rune Nørager Christensen

  Præstegårdsudvalg:

  • Jørgen Thomsen
  • Pia Christensen
  • En/nogle fra Hallund
  • Rune Nørager Christensen

  Valgbestyrelse:

  • Jørgen Thomsen (formand)
  • Pia Christensen
  • Rune Nørager Christensen

Kirkebil

Hvis du ønsker at benytte kirkebil kan den bestilles dagen før på tlf.: 98 82 17 00.

Om sitet

Dette er Øster Brønderslev Kirkes officielle hjemmeside.

Hjemmesiden burde også kunne tilgås via østerbrønderslevkirke.dk (Med de problemer æ, ø og å nu giver).

Billeder og tekst er © Ø. Brønderslev Kirke.

Hvis du vil bruge noget af indholdet bedes du spørge webmasteren inden materialet bruges.

Cookies

Der bliver ikke brugt cookies på sitet.

Du vil måske bemærke at der hentes indhold fra www.google.com, når siden hentes. Det er udelukkende kalenderne, som hentes fra www.google.com.

Webmaster

Benny Simonsen
Gøgeurtvej 4
9310 Vodskov
Tlf.: 98 81 10 36
webmaster@oeb-kirke.dk